Jansen

Fasádne, svetlíkové konštrukcie a protipožiarne fasády VISS

F Systémy profilov, tesnení a príslušenstva pre zvislé a šikmé fasádne konštrukcie. Z hľadiska materiálov ide o kombináciu nosného oceľového profilu v interiéri a hliníkových krycích líšt v exteriéri.

Konštrukcie môžu mať pohľadovú šírku 50 alebo 60 mm. Hĺbka profilov je závislá na statickej náročnosti konštrukcie. Vzhľadom k pevnostným vlastnostiam ocele je možné navrhnúť veľké samosnosné fasády a svetlíky bez nutnosti pomocných podporných konštrukcií.

Profily sú k dispozícii v čiernej alebo žiarovo zinkovanej oceli. Zvislé fasády a šikmé svetlíky sú odskúšané aj ako protipožiarne konštrukcie triedy E (EW) a EI.

Oceľové fasádne konštrukcie VISS


VISS® TVS zvislá fasáda

JANSEN VISS TVS (pre zvislé steny) je konštrukcia zo stĺpov a priečok s prerušeným tepelným mostom založená na princípe beztmelového zasklenia pre veľkoplošné vertikálne fasády.

Pre nosnú konštrukciu sú k dispozícii profily v pohľadových šírkach 50 alebo 60 mm o rôznych stavebných hĺbkach. Konštrukcia môže byť zostavovaná z jednotlivých prvkov pomocou spojok alebo môže byť dodaná ako zvarená.

Priebežné prerušenie tepelného mostu je dosiahnuté presne vsadenými plastovými izolačnými sponami vo variabilných vzdialenostiach. Špeciálne skrutky umožňujú montáž výplne hrúbky od 6 do 70 mm. Vonkajší vzhľad je dokončený hliníkovými lištami rôznych hĺbok a tvarov.

Zobraziť katalógy a súbory na stiahnutie

Vertikálne oceľové presklené fasády VISS TVS

VISS® Basic TVS zvislá fasáda

JANSEN VISS Basic TVS (pre zvislé steny) je fasádna konštrukcia JANSEN nezávislá na type podporného systému. Jedná sa o kombináciu osvedčenej skladby fasádnych systémov JANSEN VISS s ľubovoľnou oceľovou alebo nerezovou podpornou konštrukciou

Systém VISS Basic po prvý krát umožňuje využitie osvedčenej a fungujúcej skladby tesnení a izolátorov fasádnych systémov VISS s oceľovou konštrukciou navrhnutou nezávisle na zasklievacom systéme. Je možné využiť ľubovoľné nosné oceľové konštrukčné profily rôznych tvarov a tried ocele.

Ak sa rozhodnete použiť nerezové nosné profily, je možné v kombinácii s nerezovými prítlačnými lištami navrhnúť celonerezovú fasádnu konštrukciu.

Zobraziť katalógy a súbory na stiahnutie

Sklenená fasáda a oceľová fasáda VISS Basic TVS

VISS® TVS svetlík

JANSEN VISS TVS (pre svetlíky) je konštrukcia zo stĺpov a priečok s prerušeným tepelným mostom založená na princípe beztmelového zasklenia pre šikmé zasklenia.

Pre nosnú konštrukciu sú k dispozícii profily v pohľadových šírkach 50 alebo 60 mm o rôznych stavebných hĺbkach. Konštrukcia môže byť zostavovaná z jednotlivých prvkov pomocou spojok alebo môže byť dodaná ako zvarená. Pre šikmé a strešné zasklenia odprúčame pre vysokú celkovú stabilitu použitie zváraných konštrukcií.

Systematické prerušenie tepelného mostu je dosiahnuté presne vsadenými plastovými izolačnými sponami vo variabilných vzdialenostiach. Špeciálne skrutky umožňujú montáž výplne hrúbky od 6 do 70 mm.

Zobraziť katalógy a súbory na stiahnutie

Presklené svetlíky z oceľových profilov JANSEN

VISS® Basic TVS svetlík

JANSEN VISS Basic TVS (pre svetlíky) je šikmá fasádna konštrukcia JANSEN nezávislá na type podporného systému. Jedná sa o kombináciu osvedčenej skladby fasádnych systémov JANSEN VISS s ľubovoľnou oceľovou alebo nerezovou podpornou konštrukciou

Systém VISS Basic po prvý krát umožňuje využitie osvedčenej a fungujúcej skladby tesnení a izolátorov fasádnych systémov VISS s oceľovou konštrukciou navrhnutou nezávisle na zasklievacom systéme. Najmä pri šikmých zaskleniach je možné využiť ľubovoľné nosné oceľové konštrukčné profily rôznych tvarov a tried ocele.

Ak sa rozhodnete použiť nerezové nosné profily, je možné v kombinácii s nerezovými prítlačnými lištami navrhnúť celonerezovú fasádnu konštrukciu.

Zobraziť katalógy a súbory na stiahnutie

Sklenený svetlík z oceľových profilov pre budovy a objekty

VISS® FIRE protipožiarna fasáda

JANSEN VISS FIRE (pre zvislé steny) je konštrukcia zo stĺpov a priečok s prerušeným tepelným mostom pre priame aj segmentové protipožiarne steny rôznych požiarnych klasifikácií. Je založená na princípe beztmelového zasklenia. Použité tesnenia sú z ťažko horľavých pryží alebo EPDM.

Pre nosnú konštrukciu sú k dispozícii profily v pohľadových šírkach 50 alebo 60 mm o rôznych stavebných hĺbkach. Konštrukcia môže byť zostavovaná z jednotlivých prvkov (výhradne oceľových) pomocou spojok alebo môže byť dodaná ako zvarená. Vonkajší vzhľad je dokončený hliníkovými lištami rôznych hĺbok a tvarov.

Všetky vnútorné spojovacie spony, ako i prítlačné lišty sú z nerezovej ocele. Protipožiarna fasáda VISS FIRE má identické pohľadové vlastnosti z vnútornej aj vonkajšej strany ako bežná izolovaná fasáda JANSEN VISS TVS.

Zobraziť katalógy a súbory na stiahnutie

Protipožiarna presklená fasádza z oceľových profilov

VISS® FIRE S svetlík

JANSEN VISS FIRE S (pre svetlíky) je konštrukčný systém zo stĺpov a priečok s prerušeným tepelným mostom pre šikmé protipožiarne steny rôznych požiarnych klasifikácií. Je založený na princípe beztmelového zasklenia. Použité tesnenia sú vyrobené z ťažko horľavých pryží alebo EPDM.

Pre nosnú konštrukciu sú k dispozícii profily v pohľadových šírkach 50 alebo 60 mm o rôznych stavebných hĺbkach. Konštrukcia môže byť zostavovaná z jednotlivých prvkov pomocou spojok (výhradne oceľových) alebo môže byť dodaná ako zvarená. Pre šikmé a strešné zasklenia odprúčame pre vysokú celkovú stabilitu použitie plne zváraných konštrukcií.

Vonkajší vzhľad je dokončený hliníkovými lištami. Vnútorné spojovacie diely ako i prítlačná lišta sú z nerezovej ocele. Protipožiarny svetlík VISS FIRE S má z vnútornej aj vonkajšej strany identické vlastnosti ako bežné izolované svetlíky JANSEN VISS TVS

Zobraziť katalógy a súbory na stiahnutie

Sklenený svetlík z oceľových profilov pre budovy a objekty