Jansen

Fasádní a světlíkové konstrukce včetně protipožárních

Systém profilů, těsnění a příslušenství pro svislé a šikmé fasádní konstrukce. Z hlediska materiálů jde o kombinaci nosného ocelového profilu v interiéru a hliníkových krycích lišt v exteriéru.

Konstrukce mohou mít pohledovou šířku 50 nebo 60 mm. Hloubka profilů je závislá na statické náročnosti konstrukce. Vzhledem k pevnostním vlastnostem oceli lze navrhnou velké samonosné fasády a světlíky bez nutnosti pomocných podpůrných konstrukcí.

Profily jsou k dispozici v černé nebo žárově zinkované oceli. Svislé fasády i šikmé světlíky jsou odzkoušeny i jako protipožární konstrukce třídy E (EW) i EI.

 

Nabízíme tyto typy:

  • VISS® TVS fasáda

Jansen VISS TVS (pro svislé stěny) je konstrukce ze sloupků a příček s přerušeným tepelným mostem založená na principu beztmelého zasklení pro velkoplošné vertikální fasády.


Pro nosnou konstrukci jsou k dispozici profily v pohledových šířkách 50 nebo 60 mm různých stavebních hloubek. Konstrukce může být sestavována z jednotlivých prvků pomocí spojovníků nebo je dodávána svařovaná.

Průběžného přerušení tepelného mostu je dosaženo přesně vsazenými plastovými izolačními sponami ve variabilních vzdálenostech. Speciální šrouby umožňují montáž výplně tloušťky od 6 do 70 mm. Vnější vzhled je dokončen hliníkovými lištami různých hloubek a tvarů.

  • VISS® TVS světlík

Jansen VISS TVS (pro světlíky) je konstrukce ze sloupků a příček s přerušeným tepelným mostem, založená na systému beztmelého zasklení pro šikmá zasklení.


Profily pro nosnou konstrukci jsou k dispoziciv pohledových šířkách 50 a 60 mm. Konstrukce může být sestavena z jednotlivých prvků pomocí spojovníků nebo se dodává svařovaná, přičemž z důvodu celkové stability, obzvláště pro šikmá a střešní zasklení, je dávána přednost svařované konstrukci.

Přesně vsazené a umístěné plastovéizolační spony zajišťují systematické přerušení tepelného mostu. Konstrukce se kompletuje libovolnými výplněmi tloušťky od 6 do 70 mm, které se montují speciálními šrouby.

  • VISS® BASIC TVS fasáda

Jansen VISS Basic TVS (pro svislé stěny) je fasádní konstrukce Jansen nezávislá na typu podpůrného systému. Jedná se o spojení osvědčené skladby fasádních systémů Jansen VISS s libovolnou ocelovou nebo nerezovou podpůrnou konstrukcí.


Systém VISS Basic poprvé umožňuje využití osvědčené a fungující skladby těsnění a izolátorů fasádních systémů Jansen VISS s ocelovou konstrukcí navrženou nezávisle na zasklívacím systému. Lze maximálně využít nosných ocelových konstrukčních profilů různého tvaru a třídy oceli.

Pokud použijeme nerezové nosné profily, lze potom v kombinaci s nerezovými přítlačnými lištami navrhnou celonerezovou fasádní konstrukci.

  • VISS® BASIC TVS světlík

Jansen VISS Basic TVS (pro světlíky) je šikmá fasádní konstrukce Jansen nezávislá na typu podpůrného systému. Jedná se o spojení osvědčené skladby fasádních systémů Jansen VISS s libovolnou ocelovou nebo nerezovou podpůrnou konstrukcí.


Systém VISS Basic poprvé umožňuje využití osvědčené a fungující skladby těsnění a izolátorů fasádních systémů Jansen s ocelovou konstrukcí navrženou nezávisle na zasklívacím systému. Obzvláště u šikmých zasklení lze maximálně využít nosných ocelových konstrukčních profilů různého tvaru a třídy oceli.

Pokud použijeme nerezové nosné profily, lze potom v kombinaci s nerezovými přítlačnými lištami navrhnou celonerezovou fasádní konstrukci.

  • VISS® FIRE protipožární fasáda

Jansen VISS Fire (pro svislé stěny) je konstrukční systém ze sloupků a příček s přerušeným tepelným mostem pro přímé i segmentové protipožární stěny různých požárních klasifikací. Je založen na principu beztmelého zasklení. Použitá těsnění jsou z těžce hořlavé pryže nebo z EPDM.


Pro nosnou konstrukci jsou k dispozici profily v pohledové šířce 50 mm různých stavebních hloubek. Konstrukce může být sestavována z jednotlivých prvků pomocí spojovníků (výhradně ocelových) nebo je dodávána svařovaná.Vnější vzhled je dokončen hliníkovými lištami různých hloubek a tvarů.

Veškeré vnitřní spojovací trny a spony, jakož i přítlačná lišta jsou z nerezové oceli. Požární fasáda VISS Fire má identické pohledové vlastnosti z vnitřní i vnější strany jako běžná izolovaná fasáda Jansen VISS TVS.

  • VISS® FIRE S protipožární světlík

Jansen VISS Fire S (pro světlíky) je konstrukční systém ze sloupků a příček s přerušeným tepelným mostem pro šikmé protipožární stěny různých požárních klasifikací. Je založen na principu beztmelého zasklení. Použitá těsnění jsou z těžce hořlavé pryže nebo z EPDM.

Pro nosnou konstrukci jsou k dispozici profily v pohledové šířce 50 mm různých stavebních hloubek. Konstrukce může být sestavována z jednotlivých prvků pomocí spojovníků (výhradně ocelových) nebo je dodávána svařovaná. Vzhledem ke statické náročnosti prosklených střech se dává přednost plně svařené konstrukci.

Vnější vzhled je dokončen hliníkovými lištami. Veškeré vnitřní spojovací trny a spony, jakož i přítlačná lišta jsou z nerezové oceli. Požární světlík VISS Fire S má identické pohledové vlastnosti z vnitřní i vnější strany jako běžné izolované světlíky Jansen VISS TVS.